Protokoll 2017/18:141 Torsdagen den 9 augusti

Riksdagens protokoll 2017/18:141

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 8, 11–15, 18–20 och 25–28 juni justerades.

§ 2  Meddelande om namnändring

Förste vice talmannen meddelade att Yasmine Posio Nilsson (V) ändrat namn till Yasmine Posio.

§ 3  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att Aziz Alis (S) avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagen från och med den 9 augusti.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 4  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade att Hanna Westerén (S) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 16 juli, varigenom uppdraget som ersättare upphört för David Lindvall (S).

§ 5  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde att Erik Slottner (KD) inträtt som ersättare för Désirée Pethrus (KD) under tiden för hennes
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.