Protokoll 2017/18:142 Torsdagen den 30 augusti

Riksdagens protokoll 2017/18:142

§ 1  Aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna

Anf.  1  MIKAEL OSCARSSON (KD):

Aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna

Fru talman! Kristdemokraterna har begärt denna debatt, för vi tycker att det här är mycket angeläget att diskutera. Det har nu gått ett tag sedan dessa bränder, de största vi haft i modern tid, härjade. Frågan vi måste ställa oss är hur vi kan bli bättre.

Det första jag vill göra är att tacka alla dem som gjorde fantastiska insatser. Men vi måste ju titta på hur vi använder statens resurser på bästa sätt, och den fråga jag vill ställa till justitie‑ och inrikesminister Morgan Johansson är varför ingen för befälet över statens helikoptrar vid en kris eller katastrof. Borde det inte vara en uppgift för MSB att ta det ansvaret? I exempelvis Italien
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.