Protokoll 2017/18:25 Fredagen den 27 oktober

Riksdagens protokoll 2017/18:25

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att Jeff Ahl (SD) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 november, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Crister Spets (SD).

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2017/18:1 för torsdagen den 14 september från finansutskottet och

prot. 2017/18:4 för tisdagen den 17 oktober från justitieutskottet.

§ 3  Anmälan om faktapromemorior

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2017/18:FPM11 Översyn av det Europeiska systemet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.