Protokoll 2017/18:27 Onsdagen den 8 november

Riksdagens protokoll 2017/18:27

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:101

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:101 Planerna på en nationell antidopningsorganisation

av Saila Quicklund (M)

Interpellationen 2017/18:101 Planerna på en nationell antidopningsorganisation av Saila Quicklund (M) bevaras den 28 november 2017.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokat arrangemang.

Socialdepartementet

Annika Strandhäll (S)

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd

Expeditionschef

Interpellation 2017/18:102

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:102 Utvärderingen av statens idrottspolitiska mål

av Saila Quicklund (M)

Interpellationen 2017/18:102 Utvärderingen av statens idrottspolitiska mål av Saila Quicklund
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.