Protokoll 2017/18:32 Torsdagen den 16 november

Riksdagens protokoll 2017/18:32

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 26 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande skrivelse kommit in:

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

1 bil.

Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt 7 kap. 7 § riksdagsordningen i separata beslut den 21 september 2017 och den 28 september 2017 kommit överens om att genom deputerade i ett sammansatt utskott gemensamt bereda proposition 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak samt motioner och proposition 2017/18:32 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings‑ och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan samt motioner.

Till deputerade och suppleanter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida