Protokoll 2017/18:39 Onsdagen den 29 november

Riksdagens protokoll 2017/18:39

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:141

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:141 Välfärdsutredningens förslag och jämställdheten

av Helena Bouveng (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 23 januari 2018.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 27 november 2017

Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi (S)

Enligt uppdrag

Magnus Bengtson

Expeditions- och rättschef

Interpellation 2017/18:202

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:202 Dieselförbud i storstäder

av Carl-Oskar Bohlin (M)

Interpellationen har överlämnats till sr Eneroth och kommer att besvaras tisdagen den 23 januari 2018.

Skälet till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.