Protokoll 2017/18:45 Torsdagen den 7 december

Riksdagens protokoll 2017/18:45

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 16 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2017/18:199

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:199 Placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet

av Hans Wallmark (M)

Interpellationen 2017/18:199 Placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet av Hans Wallmark (M) besvaras tisdagen den 16 januari 2018.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokat arrangemang.

Stockholm den 6 december 2017

Socialdepartementet

Annika Strandhäll (S)

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd

Expeditionschef

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2017/18:58 till justitieutskottet

2017/18:60
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.