Protokoll 2017/18:48 Tisdagen den 12 december

Riksdagens protokoll 2017/18:48

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 21 november justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

EU-dokument

KOM(2017) 825 och KOM(2017) 827 till finansutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 2 februari 2018.

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

2017/18:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2017/18:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Finansutskottets betänkanden

2017/18:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

2017/18:FiU19 Ytterligare verktyg för makrotillsyn

Socialutskottets betänkande

2017/18:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.