Protokoll 2017/18:49 Onsdagen den 13 december

Riksdagens protokoll 2017/18:49

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 22 november justerades.

§ 2  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 14–15 december

Talmannen meddelade att onsdagen den 20 december kl. 9.00 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 14–15 december äga rum.

§ 3  Meddelande om partiledardebatt

Talmannen meddelade att partiledardebatt skulle äga rum onsdagen den 17 januari 2018 kl. 9.00.

§ 4  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2017/18:263

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:263 Fler poliser i Strömsunds kommun

av Saila Quicklund (M)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.