Protokoll 2017/18:58 Fredagen den 19 januari

Riksdagens protokoll 2017/18:58

§ 1  Avsägelser

Talmannen meddelade

att Beatrice Ask (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i konstitutionsutskottet,

att Lena Asplund (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i försvarsutskottet,

att Hans Wallmark (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet,

att Maria Stockhaus (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikes­utskottet,

att Dag Klackenberg (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i försvarsutskottet och

att Eva Lohman (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Dag Klackenberg som ledamot i konstitutionsutskottet, Beatrice Ask som ledamot i försvarsutskottet, Ida Drougge som suppleant i konstitutionsutskottet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.