Protokoll 2017/18:81 Torsdagen den 8 mars

Riksdagens protokoll 2017/18:81

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 15 februari justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Vasiliki Tsouplaki som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

Andre vice talmannen förklarade vald till

suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Vasiliki Tsouplaki (V)

§ 3  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2017/18:116 till försvarsutskottet

§ 4  Hyresrätt

Hyresrätt

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU9

Hyresrätt

föredrogs.

Anf.  1  CAROLINE SZYBER (KD):

Herr talman! Boendet är en viktig del av våra liv. Det är viktigt att våra bostäder är trygga och att de kan anpassas efter våra olika förutsättningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.