Protokoll 2018/19:102 Tisdagen den 11 juni

Riksdagens protokoll 2018/19:102

Riksdagens snabbprotokoll

2018/19:102

Tisdagen den 11 juni

Kl.  13.00–15.56

       18.00–20.23

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 13 juni kl. 14.00.

§ 2  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Socialförsäkringsutskottets betänkande

2018/19:SfU25 Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

Socialutskottets betänkande

2018/19:SoU20 Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer

Skatteutskottets betänkande

2018/19:SkU23 Redovisning av skatteutgifter 2019

Utrikesutskottets betänkanden

2018/19:UU9 Strategisk exportkontroll
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida