Protokoll 2018/19:105 Fredagen den 14 juni

Riksdagens protokoll 2018/19:105

Riksdagens snabbprotokoll

2018/19:105

Fredagen den 14 juni

Kl.  09.00–12.17

       13.00–14.30

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Meddelande om aktuell debatt om gängkriminalitet

Tredje vice talmannen meddelade att på begäran av Moderaternas riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om gängkriminalitet anordnas tisdagen den 25 juni kl. 9.00.

Från regeringen skulle statsrådet Mikael Damberg (S) delta.

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse:

Till talmannen

Begäran om aktuell debatt om åtgärder mot de kriminella gängens spräng- och skjutvapenvåld

Sverige har stora problem med brottslighet kopplade till kriminella gäng och kriminella uppgörelser. Hela 60 områden klassas som utsatta och misstron mot samhällets förmåga att hantera
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida