Protokoll 2018/19:106 Måndagen den 17 juni

Riksdagens protokoll 2018/19:106

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 27 maj justerades.

§ 2  Fastställande av dag för riksmötets start 2019/20

Kammaren biföll riksdagsstyrelsens förslag att riksmötet 2019/20 skulle inledas tisdagen den 10 september.

§ 3  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade

att Pål Jonson (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i försvarsutskottet,

att Jessica Polfjärd (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden,

att Jörgen Berglund (M) avsagt sig uppdragen som suppleant i konstitutionsutskottet och i skatteutskottet,

att Carl-Oskar Bohlin (M) avsagt sig uppdragen som suppleant i konstitutionsutskottet och i näringsutskottet,

att Ann-Britt Åsebol (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet,

att Jörgen Warborn (M) avsagt sig uppdragen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.