Protokoll 2018/19:107 Tisdagen den 18 juni

Riksdagens protokoll 2018/19:107

Riksdagens snabbprotokoll

2018/19:107

Tisdagen den 18 juni

Kl.  08.00–16.12

       18.00–20.23

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 28 maj justerades.

§ 2  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Annika Hirvonen Falk (MP) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 19 juni 2019 sedan Alice Bah Kuhnke (MP) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat bevis för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 30 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 11
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida