Protokoll 2018/19:108 Onsdagen den 19 juni

Riksdagens protokoll 2018/19:108

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 29 maj justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade att Johan Hedin (C) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 20 juni, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Abir Al-Sahlani (C).

§ 3  Avsägelser

Talmannen meddelade

att Josef Fransson (SD) avsagt sig uppdraget som ledamot i försvarsutskottet,

att Jörgen Warborn (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i Europarådets svenska delegation och

att Annicka Engblom (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i Europarådets svenska delegation.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 4  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade

att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Annicka Engblom som ledamot i Europarådets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.