Protokoll 2018/19:109 Måndagen den 24 juni

Riksdagens protokoll 2018/19:109

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 3 juni justerades.

§ 2  Anmälan om nya riksdagsledamöter

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamöter

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att dels Helena Antoni (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 2 juli 2019 sedan Jörgen Warborn (M) avsagt sig uppdraget, dels Mikael Damsgaard (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 2 juli 2019 sedan Jessica Polfjärd (M) avsagt sig uppdraget, dels Fredrik Schulte (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 2 juli 2019 sedan Tomas Tobé (M) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat bevisen för de nya ledamöterna och därvid funnit
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.