Protokoll 2018/19:110 Tisdagen den 25 juni

Riksdagens protokoll 2018/19:110

§ 1  Aktuell debatt om gängkriminalitet

Anf.  1  JOHAN FORSSELL (M):

Fru talman! Vi moderater har begärt den här debatten mot bakgrund av att gängkriminaliteten och det grova våld som följer i dess spår håller på att förändra Sverige i grunden. Uppgörelser utanför förskolor, skjutningar på öppna platser mitt i folkträngseln, sprängningar inne i flerbostadshus – dessa scener känns igen från Stockholm, Göteborg och Malmö, och alla är de bilder av Sverige 2019. Också Linköping, Eskilstuna, Örebro och Uppsala är drabbade, liksom många andra orter runt om i landet.

Förhoppningsvis kan den här debatten både visa hur de olika partierna vill möta de växande problemen med gängkriminalitet och otrygghet och tydliggöra skillnader oss emellan.

(Applåder)

Anf.  2  Statsrådet MIKAEL
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.