Protokoll 2018/19:110 Tisdagen den 25 juni

Riksdagens protokoll 2018/19:110

Riksdagens snabbprotokoll

2018/19:110

Tisdagen den 25 juni

Kl.  09.00–13.30

       14.00–14.57

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Aktuell debatt om gängkriminalitet

Anf.  1  JOHAN FORSSELL (M):

Fru talman! Vi moderater har begärt den här debatten mot bakgrund av att gängkriminaliteten och det grova våld som följer i dess spår håller på att förändra Sverige i grunden. Uppgörelser utanför förskolor, skjutningar på öppna platser mitt i folkträngseln, sprängningar inne i flerbostadshus – dessa scener känns igen från Stockholm, Göteborg och Malmö, och alla är de bilder av Sverige 2019. Också Linköping, Eskilstuna, Örebro och Uppsala är drabbade, liksom många andra orter runt om i landet.

Förhoppningsvis kan den här debatten både visa hur
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida