Protokoll 2018/19:112 Torsdagen den 5 september

Riksdagens protokoll 2018/19:112

§ 1  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att Ylva Johansson (S) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Andre vice talmannen meddelade

att Johan Pehrson (L) avsagt sig uppdragen som ledamot i finansutskottet samt som suppleant i konstitutionsutskottet och i justitieutskottet,

att Juno Blom (L) avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet,

att Mats Persson (L) avsagt sig uppdraget som ledamot i utbildningsutskottet,

att Arman Teimouri (L) avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet,

att Maria Arnholm (L) avsagt sig uppdraget som ledamot i krigsdelegationen,

att Jan Björklund (L) avsagt sig uppdraget som ledamot i krigsdelega­tionen samt

att Christer Nylander (L) avsagt sig uppdraget som ledamot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.