Protokoll 2018/19:13 Onsdagen den 7 november

Riksdagens protokoll 2018/19:13

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 17 oktober justerades.

§ 2  Avsägelse

Talmannen meddelade att Erik Andersson (M) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 12 november.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2018/19:3 för tisdagen den 23 oktober i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från trafikutskottet.

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Motion

2018/19:236 till konstitutionsutskottet

EU-dokument

COM(2018) 641 till justitieutskottet

COM(2018) 719 till socialförsäkringsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 19 december.

§ 5  Riksrevisionens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.