Protokoll 2018/19:24 Onsdagen den 5 december

Riksdagens protokoll 2018/19:24

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 14 november justerades.

§ 2  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande:

från 26 till 27 i civilutskottet

från 25 till 26 i försvarsutskottet

från 26 till 27 i socialförsäkringsutskottet

från 25 till 26 i socialutskottet

från 25 till 26 i kulturutskottet

från 25 till 26 i trafikutskottet

från 73 till 77 i EU-nämnden

Kammaren medgav dessa utökningar.

§ 3  Val av extra suppleanter

Val av extra suppleanter företogs.

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till

suppleant i civilutskottet 

Amanda Palmstierna (MP)

suppleant i försvarsutskottet

Janine
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.