Protokoll 2018/19:32 Tisdagen den 18 december

Riksdagens protokoll 2018/19:32

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 27 november justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde att Fredrik Schulte (M) skulle tjänstgöra som ersättare för Ida Drougge (M) under tiden för hennes ledighet den 11 februari–9 september 2019.

§ 3  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelse

2018/19:28 till försvarsutskottet

§ 4  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

2018/19:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2018/19:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

2018/19:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Trafikutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.