Protokoll 2018/19:35 Fredagen den 21 december

Riksdagens protokoll 2018/19:35

§ 1  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Abir Al-Sahlani som suppleant i konstitutionsutskottet och i EU‑nämnden under Johan Hedins ledighet.

Andre vice talmannen förklarade vald under tiden den 14 januari– 19 juni 2019 till

suppleant i konstitutionsutskottet

Abir Al-Sahlani (C)

suppleant i EU‑nämnden

Abir Al-Sahlani (C)

§ 2  Anmälan om faktapromemoria

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2018/19:FPM19 En långsiktig klimatstrategi för EU COM(2018) 773 till näringsutskottet

§ 3  Anmälan om granskningsrapport

Andre vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.