Protokoll 2018/19:39 Fredagen den 18 januari

Riksdagens protokoll 2018/19:39

§ 1  Prövning av förslag till statsminister

Anf.  1  TALMANNEN:

Prövning av förslag
till statsminister

Riksdagen ska enligt 6 kap. 4 § andra stycket regeringsformen pröva ett förslag till ny statsminister inom fyra dagar. Förslaget ska enligt 11 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen bordläggas två gånger.

Jag lämnade onsdagen den 16 januari förslaget att Stefan Löfven, Socialdemokraterna, ska utses till statsminister. Stefan Löfven har uppgett att han avser att bilda en regering som består av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Förslaget har nu bordlagts två gånger och ska prövas vid dagens sammanträde.

Anf.  2  ANDERS YGEMAN (S):

Herr talman! Det har nu gått fyra månader sedan valet. Det är en lång tid utan regering. Valresultatet innebär att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.