Protokoll 2018/19:47 Tisdagen den 5 februari

Riksdagens protokoll 2018/19:47

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 14 och 16 januari justerades.

§ 2  Anmälan om nya riksdagsledamöter

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamöter

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att dels Linus Sköld (S) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 30 januari 2019 sedan Sven-Erik Bucht (S) avsagt sig uppdraget, dels Per Söderlund (SD) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 februari 2019 sedan Jonas Millard (SD) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för de nya ledamöterna och därvid funnit att de blivit utfärdade i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 1 februari 2019

Annika
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.