Protokoll 2018/19:53 Torsdagen den 14 februari

Riksdagens protokoll 2018/19:53

§ 1  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade

att Åsa Coenraads (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden,

att Karin Enström (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden,

att Johan Hultberg (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden,

att Jessika Roswall (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden,

att Betty Malmberg (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU‑nämnden,

att Jessica Polfjärd (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU‑nämnden,

att Jessica Rosencrantz (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU‑nämnden,

att Tomas Tobé (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden och

att Gunilla Svantorp (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i OSSE‑delegationen.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Andre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.