Protokoll 2018/19:57 Torsdagen den 28 februari

Riksdagens protokoll 2018/19:57

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 7 och 8 februari justerades.

§ 2  Anmälan om ordförande i utskott

Talmannen anmälde

att Karin Enström (M) valts till ordförande i konstitutionsutskottet från och med den 26 februari samt

att Carl-Oskar Bohlin (M) valts till ordförande i näringsutskottet under tiden för Lars Hjälmereds (M) ledighet den 26 februari–10 maj.

§ 3  Anmälan om vice ordförande i utskott

Talmannen anmälde

att Hans Ekström (S) valts till vice ordförande i konstitutionsutskottet från och med den 26 februari samt

att Helene Hellmark Knutsson (S) valts till vice ordförande i näringsutskottet från och med den 26 februari.

§ 4  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2018/19:19 för tisdagen den 26 februari
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.