Protokoll 2018/19:66 Fredagen den 15 mars

Riksdagens protokoll 2018/19:66

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2018/19:121

Till riksdagen

Interpellation 2018/19:121 Konsumentinformation

av Lars Beckman (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 29 mars 2019.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 8 mars 2019

Näringsdepartementet

Jennie Nilsson (S)

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

Interpellation 2018/19:131

Till riksdagen

Interpellation 2018/19:131 Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande

av Katarina Brännström (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 26 april 2019.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade arrangemang.

Stockholm den 13 mars 2019

Justitiedepartementet

Morgan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.