Protokoll 2018/19:79 Tisdagen den 23 april

Riksdagens protokoll 2018/19:79

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 26–29 mars samt för den 2 april justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att Ellen Juntti (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 12 april, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Johanna Rantsi (M).

§ 3  Meddelande om aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisationsförändring

Tredje vice talmannen meddelade att på begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisa­tionsförändring anordnas fredagen den 3 maj kl. 9.00.

Från regeringen skulle arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) delta.

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse:

Till talmannen

Begäran om aktuell debatt

Med anledning av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida