Protokoll 2018/19:80 Onsdagen den 24 april

Riksdagens protokoll 2018/19:80

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 3 april justerades.

§ 2  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att Cecilia Renfors avsagt sig uppdraget som justitieombudsman från och med den 5 augusti.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2018/19:79 till miljö- och jordbruksutskottet

Skrivelser

2018/19:101 till finansutskottet

2018/19:113 till trafikutskottet

2018/19:114 till utrikesutskottet

§ 4  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Utrikesutskottets betänkanden

2018/19:UU7 Interparlamentariska unionen (IPU)

2018/19:UU11 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Justitieutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.