Protokoll 2018/19:81 Torsdagen den 25 april

Riksdagens protokoll 2018/19:81

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 4 april justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2018/19:188

Till riksdagen

Interpellation 2018/19:188 Konsekvensanalys vid rivning av dammar

av Lotta Olsson (M)

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 13 maj 2019. Statsrådet har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang.

Stockholm den 23 april 2019

Miljödepartementet

Isabella Lövin (MP)

Enligt uppdrag

Lena Ingvarsson

Expeditions- och rättschef

Interparlamentariska unionen (IPU)

§ 3  Interparlamentariska unionen (IPU)

Utrikesutskottets betänkande 2018/19:UU7

Interparlamentariska unionen (IPU) (redog. 2018/19:RS3)

föredrogs.

Anf.  1  TERES
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.