Protokoll 2018/19:83 Tisdagen den 30 april

Riksdagens protokoll 2018/19:83

Riksdagens snabbprotokoll

2018/19:83

Tisdagen den 30 april

Kl.  11.00–13.26

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 9 april justerades.

§ 2  Anmälan om ny ledamot av riksdagen

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för ny riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har inkommit bevis om att Jari Puustinen (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 26 april 2019.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 26 april 2019

Svante O. Johansson

ersättare för ordföranden/Sofia Ekstrand

sekreterare

§ 3  Anmälan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida