Protokoll 2018/19:83 Tisdagen den 30 april

Riksdagens protokoll 2018/19:83

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 9 april justerades.

§ 2  Anmälan om ny ledamot av riksdagen

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Jari Puustinen (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 26 april 2019.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 26 april 2019

Svante O. Johansson

ersättare för ordföranden/Sofia Ekstrand

sekreterare

§ 3  Anmälan om ersättare för statsråd

Förste vice talmannen anmälde att Elsemarie Bjellqvist (S) skulle tjänstgöra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.