Protokoll 2018/19:85 Fredagen den 3 maj

Riksdagens protokoll 2018/19:85

Riksdagens snabbprotokoll

2018/19:85

Fredagen den 3 maj

Kl.  09.00–12.47

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisationsförändring

Anf.  1  ALI ESBATI (V):

Fru talman! Ett antal beslutsfattare är på väg att skapa en av de största förvaltningspolitiska katastroferna i modernare svensk historia. Det inget som jag säger av dramaturgiska skäl, utan det är där vi står när det gäller en av landets största myndigheter.

Arbetsförmedlingen har under senare år genomgått stora förändringar. Men mitt i en i sig stor och svår omorganisation bestämde sig Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna genom sin servettskissbudget för en totalt ogenomtänkt nedskärning av myndighetens anslag. Resultatet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida