Protokoll 2018/19:85 Fredagen den 3 maj

Riksdagens protokoll 2018/19:85

§ 1  Aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisationsförändring

Anf.  1  ALI ESBATI (V):

Fru talman! Ett antal beslutsfattare är på väg att skapa en av de största förvaltningspolitiska katastroferna i modernare svensk historia. Det är inget som jag säger av dramaturgiska skäl, utan det är där vi står när det gäller en av landets största myndigheter.

Arbetsförmedlingen har under senare år genomgått stora förändringar. Men mitt i en i sig stor och svår omorganisation bestämde sig Moderater­na, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna genom sin servettskissbudget för en totalt ogenomtänkt nedskärning av myndighetens anslag. Resultatet blev ett jättevarsel av 4 500 anställda och planer på att lägga ned vart tredje kontor.

Aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisations-förändring

Regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida