Protokoll 2018/19:87 Tisdagen den 7 maj

Riksdagens protokoll 2018/19:87

Riksdagens snabbprotokoll

2018/19:87

Tisdagen den 7 maj

Kl.  13.00–15.25

       18.00–22.45

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

2018/19:AU9 Arbetsrätt

2018/19:AU10 Arbetsmiljö och arbetstid

Skatteutskottets betänkanden

2018/19:SkU16 Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott

2018/19:SkU17 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

Näringsutskottets betänkanden

2018/19:NU11 Mineralpolitik

2018/19:NU12 Elmarknadsfrågor

§ 2  Socialförsäkringsfrågor

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU20

Socialförsäkringsfrågor

föredrogs.

Anf.  1  ELISABETH BJÖRNSDOTTER
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida