Protokoll 2018/19:89 Torsdagen den 9 maj

Riksdagens protokoll 2018/19:89

Riksdagens snabbprotokoll

2018/19:89

Torsdagen den 9 maj

Kl.  12.00–15.48

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2018/19:221

Till riksdagen

Interpellation 2018/19:221 Föräldrastödsprogram

av Johan Hultberg (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 11 juni 2019.

Skälet till dröjsmålet är andra inbokade engagemang för Sr Hallengren.

Stockholm den 7 maj 2019

Socialdepartementet

Lena Hallengren (S)

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd

Expeditionschef

§ 2  Anmälan om faktapromemoria

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida