Protokoll 2018/19:91 Måndagen den 13 maj

Riksdagens protokoll 2018/19:91

§ 1  Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9 maj

Anf.  1  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Fru talman! I torsdags förra veckan, faktiskt på Europadagen, träffades EU:s ledare i staden Sibiu i Rumänien för att diskutera EU:s politiska inriktning de kommande fem åren.

Inför mötet hade det rumänska ordförandeskapet tagit fram en politisk deklaration kallad Sibiudeklarationen. Som jag informerade EU-nämnden om inför mötet beskriver denna deklaration i allmänna ordalag hur EU:s medlemsstater bör samarbeta. Deklarationen handlar alltså inte om de sakpolitiska frågor som EU har att hantera utan om vårt förhållningssätt till varandra.

Samtliga länder kunde vid mötet ställa sig bakom deklarationen, och den antogs utan ändringar.

Huvudsyftet med mötet var att fortsätta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.