Protokoll 2018/19:92 Tisdagen den 14 maj

Riksdagens protokoll 2018/19:92

Riksdagens snabbprotokoll

2018/19:92

Tisdagen den 14 maj

Kl.  13.00–15.55

       18.00–18.15

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 23 och 24 april justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att Lars Hjälmered (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 11 maj, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Åsa Hartzell (M).

§ 3  Avsägelse

Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att Lars Lindström avsagt sig uppdraget som justitieombudsman från och med den 31 augusti.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 4  Anmälan om ersättare

Tjänstgörande ålderspresidenten anmälde att Katarina Olofsson (SD) skulle tjänstgöra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida