Protokoll 2018/19:92 Tisdagen den 14 maj

Riksdagens protokoll 2018/19:92

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 23 och 24 april justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att Lars Hjälmered (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 11 maj, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Åsa Hartzell (M).

§ 3  Avsägelse

Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att Lars Lindström avsagt sig uppdraget som justitieombudsman från och med den 31 augusti.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 4  Anmälan om ersättare

Tjänstgörande ålderspresidenten anmälde att Katarina Olofsson (SD) skulle tjänstgöra som ersättare för Ludvig Aspling (SD) under tiden för hans ledighet den 28 maj–27 juni.

§ 5  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.