Protokoll 2018/19:93 Onsdagen den 15 maj

Riksdagens protokoll 2018/19:93

§ 1  Val av justitieombudsmän

Val av justitieombudsmän företogs.

Anf.  1  KARIN ENSTRÖM (M):

Val av justitie-ombudsmän

Fru talman! I egenskap av ordförande i riksdagens konstitutionsutskott är det min uppgift att meddela kammaren att utskottet enhälligt föreslår att riksdagen till nya justitieombudsmän ska välja hovrättslagman Katarina Påhlsson och chefsrådman Per Lennerbrant. Jag ser att hovrättslagmannen och chefsrådmannen, tillsammans med företrädare för justitieombudsmannaämbetet, sitter på åhörarläktaren. Jag vill hälsa er varmt välkomna till riksdagen i dag!

Justitieombudsmannen infördes redan i 1809 års regeringsform och har alltså mer än 200 år långa anor. Det är en av våra viktigaste institutioner för att främja rättssäkerhet och höja den rättsliga kvalitetsnivån
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.