Protokoll 2018/19:98 Måndagen den 3 juni

Riksdagens protokoll 2018/19:98

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 9, 10 och 13 maj justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Katarina Olofsson som suppleant i utrikesutskottet och i EU-nämnden under tiden för Ludvig Asplings ledighet.

Andre vice talmannen förklarade vald under tiden den 3–27 juni till

suppleant i utrikesutskottet

Katarina Olofsson (SD)

suppleant i EU-nämnden

Katarina Olofsson (SD)

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2018/19:124 till finansutskottet

2018/19:137 till trafikutskottet

Skrivelse

2018/19:130 till finansutskottet

Redogörelse

2018/19:RR5 till finansutskottet

§ 4  Ärenden för bordläggning

Följande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.