§ 1  Inledning

Anf.  1  TALMANNEN:

Ärade ledamöter! Varmt välkomna tillbaka till kammaren efter en – förhoppningsvis – härlig, fin och händelserik sommar!

Det politiska arbetet har redan börjat på olika sätt, med resor, besök, möten, politikutveckling, motionsskrivande och mycket annat. Jag har sett att ni redan har varit aktiva under ett antal veckor, och jag kan försäkra er att det även gäller talmanspresidiet. Nu är det dags att med tillförsikt påbörja ett nytt riksdagsår. Jag hoppas att ni alla ser fram emot det lika myck­et som jag gör.

Tidsschemat är alltid pressat en dag som denna, men eftersom jag har så få tillfällen att tala till hela kammaren kommer här några kommentarer under rubriken ”talmannen förmanar och informerar”. I mitt sommartal höll jag mig till övergripande frågor och strategier. Det här blir raka motsatsen. Jag kommer kortfattat, närmast i punktform och utan inbördes rangordning, att ta upp några frågor som jag skulle vilja be er alla att tänka på under det kommande riksmötet. För att ni inte ska behöva sitta och anteckna kommer det också att skickas ut via e-post.

Inledning

Här kommer pekpinne nummer ett: Riksdagen ska vara en levande mötesplats, och det är bra att riksdagens ledamöter kan ta initiativ till olika typer av sammankomster. På förekommen anledning vill jag dock påmin­na alla om att riksdagens lokaler ska användas för sammankomster som riksdagens ledamöter och partier anordnar och ansvarar för. Jag skickade i våras e-post till er alla om detta, och det kommer att skickas ut igen.

Pekpinne nummer två, som faktiskt snarare är ett önskemål, riktar sig till alla er som skriver era anföranden på dator i förväg. Det sparar mycket arbete för våra protokollsnotarier – de som förr kallades riksdagsstenografer – om ni tar för vana att skicka ett mejl med texten till protokollsnotarierna så snart den är färdigskriven, det vill säga innan ni håller anförandet. E-post även om detta kommer att skickas ut till er.

Pekpinne nummer tre handlar om Klubbrummet här i Riksdagshuset. Det är tänkt att vara ett lugnt och stilla rum där ledamöter ska kunna sitta ostört eller konversera i låg samtalston. Det är alltså inte en plats där man kan arrangera möten eller hålla medieintervjuer.


En helt annan fråga, som inte alls är en pekpinne, rör säkerhetsarbetet i riksdagen. Jag vill påminna om att man som ledamot alltid kan vända sig till riksdagens säkerhetsenhet för att få stöd och råd inom säkerhetsområdet, till exempel när det gäller hot och hat, sociala medier, resesäkerhet och it-säkerhet. Ett tips är att ta kontakt med säkerhetsenheten för rådgivning även om man också har gjort en polisanmälan av till exempel ett hot. Utanför kontorstid finns, som ni vet, en beredskapsorganisation.

Nu några kommentarer om debatter och yrkanden.

Vi talmän är mycket tacksamma om yrkandena i debatterna är tydliga. Förslagsvis säger man därför ”jag yrkar bifall till reservation x”. Vi är därmed också tacksamma om ni inte använder uttryck som att ni ”lyfter”, ”framhåller” eller ”särskilt pekar på” en viss reservation, om ni egentligen menar att ni yrkar bifall till den – detta för tydlighetens skull.

Inledning

Ett favorituttryck i kammardebatterna är ”för tids vinning”. Språkligt sett är det ganska svårt att förstå – ska tiden vinna någonting, kan man undra. Jag tror att tittarna inte alltid är riktigt säkra på vad vi menar med det. Förslagsvis skulle man i stället kunna säga: ”För att voteringen inte ska bli så lång yrkar jag bifall endast till reservation x.” Då har man uppnått samma syfte, men på ett begripligt sätt. Ett förslag kan vara att ni i utskotten gör upp om att den som först säger ”för tids vinning” i en debatt bjuder alla på fika. Incitamentsstruktur kallas det.

Vi talmän har försökt att värna om det traditionella sättet att tala här i kammaren, det vill säga att vi talar till talmannen och inte till varandra. Det är trots allt därför alla inlägg inleds med orden ”Herr talman!” eller ”Fru talman!”. Vi kommer att fortsätta att försynt påminna om detta. Ett skäl till att man ska tala till talmannen som har framförts till mig är att det då blir tydligare för den som i efterhand läser protokollet vem talaren faktiskt refererar till. Ett annat skäl är att det i någon mån sänker konfliktnivån i kammardebatterna.

Det leder mig till en uppmaning till alla att hålla god ton i kammarens debatter. Vi ska ha olika åsikter, men vi är ändå alla ledamöter och kollegor, och det är viktigt att vi behandlar varandra på ett respektfullt sätt. Allmänt sett är tonen i kammaren god, men en eller annan gång blir det hårda tag. Då är det en bra utgångspunkt att fokusera på sak och inte på person.

Apropå kammardebatter är det förstås viktigt att använda sociala medier för att berätta vad som sker i kammarens arbete till exempel under en pågående debatt, men det är också viktigt att lyssna på den som talar. Jag vill alltså vädja till er alla att upprätthålla en god balans mellan uppmärksamhet på talarstolen och uppmärksamhet på telefonen.

Avslutningsvis: Som ni vet har gruppledarna, för att motverka långa voteringar, kommit överens om att varje parti i normalfallet bör yrka bifall till endast en reservation i varje betänkande. Den överenskommelsen respekteras i allt väsentligt, och jag vill tacka er alla för det.

Nu är det slut på pekpinnar, förmaningar och önskemål! Riksmötets öppnande präglas av fest och högtid. Låt oss njuta av det och sedan ta tag i det ordinarie arbetet i morgon! Låt mig önska er alla en riktigt trevlig dag. Tack!

(Applåder)

§ 2  Anmälan om frånvaro från dagens sammanträde

Talmannen meddelade att följande ledamöter anmält att de var förhindrade att delta i dagens sammanträde: Rasmus Ling (MP) och Jan Björklund(L).

 

§ 3  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Thomas Hammarberg (S) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 5september 2019.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14kap. 28§ vallagen (2005:837).

Stockholm den 6 september 2019

Svante O. Johansson

ersättare för ordföranden/Sofia Ekstrand

sekreterare

§ 4  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade att Ida Drougge (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 10september, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Richard Herrey (M).

§ 5  Anmälan om ersättare för statsråd

Talmannen anmälde

att Elsemarie Bjellqvist (S) inträtt som ersättare för statsrådet Annika Strandhäll (S) under tiden den 5september 201913januari 2020,

att Mattias Vepsä (S) skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Annika Strandhäll (S) under tiden den 14januari 202026september 2022 samt

att Sultan Kayhan (S) inträtt som ersättare för statsrådet Anders Ygeman (S) under tiden den 5september 201926september 2022.


§ 6  Upprop

Upprop av kammarens ledamöter företogs.

Kammaren hade denna dag följande sammansättning:

Stockholms kommun

4Beatrice Ask (M)

5 Sultan Kayhan (S)

[ersättare för statsrådet Anders Ygeman (S)]

6Thomas Hammarberg (S)

7Margareta Cederfelt (M)

8Ulf Kristersson (M)

9Fredrik Malm (L)

10Pernilla Stålhammar (MP)

[ersättare för statsrådet Per Bolund (MP)]

11Johan Forssell (M)

12Jens Holm (V)

13Désirée Pethrus (KD)

14Mats Berglund (MP)

[ersättare för Maria Ferm (MP)]

15Lars Jilmstad (M)

[ersättare för Jessica Rosencrantz (M)]

16Teres Lindberg (S)

17Ali Esbati (V)

18Johan Hedin (C)

19Karin Rågsjö (V)

20Johanna Jönsson (C)

21Andreas Lennkvist Manriquez (V)

[ersättare för Nooshi Dadgostar (V)]

22Lawen Redar (S)

23 Anders Österberg (S)

24 Gulan Avci (L)

25Dag Larsson (S)

26 Kristina Axén Olin (M)

27Lorentz Tovatt (MP)

[ersättare för miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)]

28 Martin Ådahl (C)

29Katja Nyberg (SD)

30Kadir Kasirga (S)

31 Elsemarie Bjellqvist (S)

[ersättare för Mattias Vepsä (S), ersättare för statsrådet Annika Strandhäll (S)]

32Arin Karapet (M)

33Henrik Vinge (SD)

34Yasmine Eriksson (SD)

35Joar Forssell (L)


Stockholms län

3[Tredje vice talman Kerstin Lundgren (C)]

36Barbro Westerholm (L)

37 Karin Enström (M)

38Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

[ersättare för statsrådet Mikael Damberg (S)]

39Gustav Fridolin (MP)

40Jan Björklund (L)

41Per Lodenius (C)

42Markus Selin (S)

[ersättare för näringsminister Ibrahim Baylan (S)]

43Fredrik Schulte (M)

44Amineh Kakabaveh (V)

45Ingela Nylund Watz (S)

46Robert Halef (KD)

47Julia Kronlid (SD)

48Hanif Bali (M)

49Jakob Forssmed (KD)

50Maria Arnholm (L)

51Maria Stockhaus (M)

52Anna Vikström (S)

[ersättare för finansminister Magdalena Andersson (S)]

53Leif Nysmed (S)

54Magdalena Schröder (M)

55Åsa Westlund (S)

56Niklas Wykman (M)

57Martin Kinnunen (SD)

58Alexandra Völker (S)

59Richard Herrey (M)

[ersättare för Ida Drougge (M)]

60Robert Stenkvist (SD)

61Serkan Köse (S)

62Mathias Tegnér (S)

63Erik Ottoson (M)

64Alexandra Anstrell (M)

65Kjell Jansson (M)

66Mikael Strandman (SD)

67Bo Broman (SD)

68Helene Hellmark Knutsson (S)

69Annika Hirvonen Falk (MP)

70Lorena Delgado Varas (V)

71Karolina Skog (MP)

72Camilla Brodin (KD)

73Alireza Akhondi (C)

74Ida Gabrielsson (V)

75Ludvig Aspling (SD)

76Josefin Malmqvist (M)

77Fredrik Lindahl (SD)


Uppsala län

78Mikael Oscarsson (KD)

79Solveig Zander (C)

80Pyry Niemi (S)

81Jessika Roswall (M)

82Marta Obminska (M)

83Gustaf Lantz (S)

[ersättare för statsrådet Ardalan Shekarabi (S)]

84Paula Bieler (SD)

85Sanne Lennström (S)

86Ilona Szatmari Waldau (V)

87Maria Gardfjell (MP)

88Marlene Burwick (S)

89Lina Nordquist (L)

90Michael Rubbestad (SD)

Södermanlands län

2[Andre vice talman Lotta Johnsson Fornarve (V)]

91Fredrik Olovsson (S)

92Caroline Helmersson Olsson (S)

93Hans Ekström (S)

94Lotta Finstorp (M)

95Adam Marttinen (SD)

96Ann-Sofie Lifvenhage (M)

97Roger Richthoff (SD)

98Pia Steensland (KD)

99Martina Johansson (C)

Östergötlands län

100Johan Löfstrand (S)

101Betty Malmberg (M)

102John Widegren (M)

[ersättare för talman Andreas Norlén (M)]

103Johan Andersson (S)

104Markus Wiechel (SD)

105Magnus Oscarsson (KD)

106Mattias Ottosson (S)

107Linda Westerlund Snecker (V)

108Erica Nådin (S)

[ersättare för Teresa Carvalho (S)]

109Eva Lindh (S)

110Jörgen Grubb (SD)

111Juno Blom (L)

112Jonas Andersson i Linköping (SD)

113Rebecka Le Moine (MP)

114Magnus Ek (C)

115John Weinerhall (M)

Jönköpings län

116Helena Bouveng (M)

117Annie Lööf (C)

118Emma Carlsson Löfdahl (-)

119Peter Persson (S)

120Jimmie Åkesson (SD)

121Andreas Carlson (KD)

122Mats Green (M)

123Johanna Haraldsson (S)

124Emma Hult (MP)

125Carina Ödebrink (S)

126Acko Ankarberg Johansson (KD)

127Ciczie Weidby (V)

128Angelica Lundberg (SD)

Kronobergs län

129Per Schöldberg (C)

130ClasGöran Carlsson (S)

[ersättare för infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)]

131Katarina Brännström (M)

132Sven-Olof Sällström (SD)

133Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

134Monica Haider (S)

Kalmar län

135Anders Åkesson (C)

136Jan R Andersson (M)

137Björn Petersson (S)

[ersättare för socialminister Lena Hallengren (S)]

138Mattias Bäckström Johansson (SD)

139Laila Naraghi (S)

140Anne Oskarsson (SD)

141Tomas Kronståhl (S)

142Gudrun Brunegård (KD)

Gotlands län

143Hanna Westerén (S)

144Lars Thomsson (C)

Blekinge län

145Annicka Engblom (M)

146Richard Jomshof (SD)

147Magnus Manhammar (S)

148Angelika Bengtsson (SD)

149Heléne Björklund (S)

Malmö kommun

150Hillevi Larsson (S)

151Allan Widman (L)

152Tobias Billström (M)

153Per Ramhorn (SD)

154Rasmus Ling (MP)

155Jamal El-Haj (S)

156Momodou Malcolm Jallow (V)

157Joakim Sandell (S)

158Niels Paarup-Petersen (C)

159Sara Seppälä (SD)

160Noria Manouchi (M)

Skåne läns västra

161Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

162Carina Ståhl Herrstedt (SD)

163Tina Acketoft (L)

164Niklas Karlsson (S)

165Yasmine Bladelius (S)

166Michael Anefur (KD)

167Ulrika Heindorff (M)

168Linda Lindberg (SD)

169Ola Möller (S)

170Jonny Cato (C)

171Ebba Hermansson (SD)

Skåne läns södra

172Elin Gustafsson (S)

[ersättare för justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)]

173Anders Hansson (M)

174Boriana Åberg (M)

175Rikard Larsson (S)

176Jennie Åfeldt (SD)

177Sofia Damm (KD)

178Mats Persson (L)

179Kristina Yngwe (C)

180Marianne Pettersson (S)

181Lars Andersson (SD)

182Hanna Gunnarsson (V)

183Emma Berginger (MP)

184Clara Aranda (SD)

185Louise Meijer (M)


Skåne läns norra och östra

186Tuve Skånberg (KD)

187Christer Nylander (L)

188Hans Wallmark (M)

189Annelie Karlsson (S)

190Björn Söder (SD)

191Per-Arne Håkansson (S)

192Christina Östberg (SD)

193Mikael Eskilandersson (SD)

194Maria Malmer Stenergard (M)

195Anna Wallentheim (S)

196Sofia Nilsson (C)

Hallands län

197Hans Hoff (S)

198Sara Heikkinen Breitholtz (S)

[ersättare för statsrådet Jennie Nilsson (S)]

199Ola Johansson (C)

200Adnan Dibrani (S)

201Bengt Eliasson (L)

202Helena Antoni (M)

203Larry Söder (KD)

204Lars Püss (M)

205Elisabeth Falkhaven (MP)

206Staffan Eklöf (SD)

207Ulrika Jörgensen (M)

208Eric Westroth (SD)

209Jon Thorbjörnson (V)

Göteborgs kommun

210Gunilla Carlsson (S)

211Hans Rothenberg (M)

212Lars Hjälmered (M)

213Mattias Jonsson (S)

214Rickard Nordin (C)

215Anna Johansson (S)

216Maj Karlsson (V)

217Johan Büser (S)

218Robert Hannah (L)

219Dennis Dioukarev (SD)

220Yasmine Posio (V)

221Anna Sibinska (MP)

222Marie-Louise Hänel Sandström (M)

223Maria Nilsson (L)

224Alexander Christiansson (SD)


225David Josefsson (M)

226Hampus Hagman (KD)

227Leila Ali-Elmi (MP)

228Tony Haddou (V)

Västra Götalands läns västra

229Annika Qarlsson (C)

230Kenneth G Forslund (S)

231Roland Utbult (KD)

232Ellen Juntti (M)

233Camilla Waltersson Grönvall (M)

234Janine Alm Ericson (MP)

235Aron Emilsson (SD)

236Helena Gellerman (L)

237Charlotte Quensel (SD)

238Sofia Westergren (M)

239Joakim Järrebring (S)

240Jessica Wetterling (V)

241Aylin Fazelian (S)

Västra Götalands läns norra

242Jörgen Hellman (S)

243Lars-Arne Staxäng (M)

[ersättare för Johan Hultberg (M)]

244Magnus Jacobsson (KD)

245Paula Holmqvist (S)

246Jimmy Ståhl (SD)

247Fredrik Christensson (C)

248Mats Wiking (S)

249Ann-Sofie Alm (M)

250Matheus Enholm (SD)

251Elin Segerlind (V)

Västra Götalands läns södra

252Ann-Christin Ahlberg (S)

253Jan Ericson (M)

254Cecilie Tenfjord Toftby (M)

255Petter Löberg (S)

256Patrik Jönsson (SD)

257Ingemar Kihlström (KD)

258Caroline Nordengrip (SD)

259Mikael Larsson (C)

Västra Götalands läns östra

260Carina Ohlsson (S)

261Cecilia Widegren (M)

262Patrik Björck (S)

263Ulrika Heie (C)

264Sten Bergheden (M)

265Josef Fransson (SD)

266Erik Ezelius (S)

267Jessica Thunander (V)

268Ebba Busch Thor (KD)

269Tobias Andersson (SD)

Värmlands län

270Lars Mejern Larsson (S)

271Gunilla Svantorp (S)

272Patrick Reslow (SD)

273Daniel Bäckström (C)

274Runar Filper (SD)

275 Mikael Dahlqvist (S)

276 Håkan Svenneling (V)

277Pål Jonson (M)

278Marléne Lund Kopparklint (M)

279Kjell-Arne Ottosson (KD)

280Arman Teimouri (L)

Örebro län

281Johan Pehrson (L)

282Daniel Andersson (S)

[ersättare för statsrådet Matilda Ernkrans (S)]

283Elisabeth Svantesson (M)

284Mia Sydow Mölleby (V)

285Jonas Eriksson (MP)

286David Lång (SD)

287Lotta Olsson (M)

288Per Söderlund (SD)

289Helena Vilhelmsson (C)

290Hans Eklind (KD)

291Denis Begic (S)

292Lena Rådström Baastad (S)

Västmanlands län

293Pia Nilsson (S)

294Olle Thorell (S)

295Mikael Damsgaard (M)

296Roger Haddad (L)

297Åsa Coenraads (M)

298Oscar Sjöstedt (SD)

299Åsa Eriksson (S)

300Vasiliki Tsouplaki (V)

301Ann-Christine From Utterstedt (SD)


Dalarnas län

302Roza Güclü Hedin (S)

[ersättare för försvarsminister Peter Hultqvist (S)]

303Carl-Oskar Bohlin (M)

304Ann-Britt Åsebol (M)

305Maria Strömkvist (S)

306Magnus Persson (SD)

307Daniel Riazat (V)

308Patrik Engström (S)

309Peter Helander (C)

310Lars Adaktusson (KD)

311Mats Nordberg (SD)

Gävleborgs län

1[Förste vice talman Åsa Lindestam (S)]

312Ulla Andersson (V)

313Anders W Jonsson (C)

314Elin Lundgren (S)

315Lars Beckman (M)

316Roger Hedlund (SD)

317Patrik Lundqvist (S)

318Thomas Morell (SD)

319Viktor Wärnick (M)

Västernorrlands län

320Ingemar Nilsson (S)

321Kristina Nilsson (S)

322Christina Höj Larsen (V)

323Johnny Skalin (SD)

324Emil Källström (C)

325Jasenko Omanovic (S)

[ersättare för statsminister Stefan Löfven (S)]

326Jörgen Berglund (M)

327Malin Larsson (S)

Jämtlands län

328Per Åsling (C)

329Saila Quicklund (M)

330Anna-Caren Sätherberg (S)

331Kalle Olsson (S)

332Cassandra Sundin (SD)

Västerbottens län

333Helén Pettersson (S)

334Jonas Sjöstedt (V)

335Isak From (S)

336Helena Lindahl (C)

337Edward Riedl (M)

338Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

339Björn Wiechel (S)

340Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

341Åsa Karlsson (S)

Norrbottens län

342Fredrik Lundh Sammeli (S)

343Linus Sköld (S)

344Birger Lahti (V)

345Hannah Bergstedt (S)

[ersättare för Emilia Töyrä (S)]

346Ida Karkiainen (S)

347Eric Palmqvist (SD)

348Mattias Karlsson i Luleå (M)

349Linda Ylivainio (C)

Följande ledamot var frånvarande utan föregående anmälan: Lorena Delgado Varas (V).

§ 7  Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 12september kl.14.00.

§ 8  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2018/19:309

Till riksdagen

Interpellation 2018/19:309 Diplomatiska garantier

av Ludvig Aspling (SD)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade arrangemang.

Interpellationen kommer att besvaras den 20september.

Stockholm den 3 september 2019

Justitiedepartementet

Mikael Damberg (S)

Enligt uppdrag

Johan Danelius

Expeditionschef


Interpellation 2018/19:312

Till riksdagen

Interpellation 2018/19:312 En avvägning mellan havsbaserad vindkraft och naturvärden

av Staffan Eklöf (SD)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 1oktober 2019. Statsrådet har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang.

Stockholm den 9 september 2019

Miljödepartementet

Isabella Lövin (MP)

Enligt uppdrag

Egon Abresparr

Expeditionschef

Interpellation 2018/19:314

Till riksdagen

Interpellation 2018/19:314 En moderniserad och teknikneutral gentekniklagstiftning

av Staffan Eklöf (SD)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 1oktober 2019. Statsrådet har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang.

Stockholm den 9 september 2019

Miljödepartementet

Isabella Lövin (MP)

Enligt uppdrag

Egon Abresparr

Expeditionschef

§ 9  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2018/19:158 och 159 till finansutskottet

§ 10  Bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Propositioner

2018/19:160 Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag

2018/19:161 Skatteregler för tjänstepensionsföretag

2018/19:162 En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning


2018/19:163 Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter

2018/19:164 Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag

2018/19:165 Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff

2018/19:166 Rätt till utbildning för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland

Skrivelse

2018/19:148 Riksrevisionens rapport om köp på saklig grund

§ 11  Anmälan om interpellationer

Följande interpellationer hade framställts:

den 5 september

2018/19:315 Hjälpmedel till elever som skriver nationella prov

av Roger Haddad (L)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2018/19:316 Kostnadsutjämningsutredningen

av Mikael Damsgaard (M)

till statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

2018/19:317 Statens idrottspolitiska mål

av Saila Quicklund (M)

till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

den 6 september

2018/19:318 Sponsring av damidrott

av Lotta Finstorp (M)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

§ 12  Anmälan om frågor för skriftliga svar

Följande frågor för skriftliga svar hade framställts:

den 5 september

2018/19:949 Skatt på lätta lastbilar

av Thomas Morell (SD)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2018/19:950 Hjulstabron

av Åsa Coenraads (M)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2018/19:951 Smarta färdskrivare

av Jens Holm (V)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


2018/19:952 Specialister i äldrepsykiatris rätt att tillämpa LPT

av Barbro Westerholm (L)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2018/19:953 Omvårdnadsbidrag och övergångsregler

av Anders W Jonsson (C)

till statsrådet Annika Strandhäll (S)

2018/19:954 Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar

av Mikael Larsson (C)

till statsrådet Anders Ygeman (S)

2018/19:955 Samhällsorientering för asylsökande och nyanlända

av Maria Malmer Stenergard (M)

till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

2018/19:956 Utbildning av it-forensiker

av Hans Hoff (S)

till statsrådet Matilda Ernkrans (S)

2018/19:957 Turkiets hot mot Rojava

av Håkan Svenneling (V)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

den 6 september

2018/19:958 Åtgärder för att skydda skog från granbarkborren

av Åsa Eriksson (S)

till statsrådet Jennie Nilsson (S)

§ 13  Anmälan om skriftliga svar på frågor

Skriftliga svar på följande frågor hade kommit in:

den 5 september

2018/19:910 Växtbaserat i stället för grissubventioner

av Jens Holm (V)

till statsrådet Jennie Nilsson (S)

2018/19:930 Friår

av Lars Beckman (M)

till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

den 6 september

2018/19:914 Lagändring för att stoppa vårdmomsen

av Hampus Hagman (KD)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2018/19:916 Ritualslaktat kött inom offentlig verksamhet

av Markus Wiechel (SD)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

§ 14  Kammaren åtskildes kl. 11.21.

Sammanträdet leddes av talmannen.

Vid protokollet

INGVAR MATTSON     

/Olof Pilo


Innehållsförteckning

§1Inledning

Anf.1TALMANNEN

§2Anmälan om frånvaro från dagens sammanträde

§3Anmälan om ny riksdagsledamot

§4Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

§5Anmälan om ersättare för statsråd

§6Upprop

§7Meddelande om frågestund

§8Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

§9Ärenden för hänvisning till utskott

§10Bordläggning

§11Anmälan om interpellationer

§12Anmälan om frågor för skriftliga svar

§13Anmälan om skriftliga svar på frågor

§14Kammaren åtskildes kl.11.21.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2019