Protokoll 2019/20:117 Onsdagen den 6 maj

Riksdagens protokoll 2019/20:117

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 15 april justerades.

§ 2  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande:

från 321 till 322 i konstitutionsutskottet

från 319 till 320 i finansutskottet

från 321 till 322 i skatteutskottet

från 321 till 322 i justitieutskottet

från 321 till 322 i utrikesutskottet

från 320 till 321 i försvarsutskottet

från 320 till 321 i socialförsäkringsutskottet

från 321 till 322 i socialutskottet

från 321 till 322 i utbildningsutskottet

från 320 till 321 i trafikutskottet

från 322 till 323 i miljö- och jordbruksutskottet

från 321 till 322 i näringsutskottet

från 320 till 321 i arbetsmarknadsutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.