Protokoll 2019/20:120 Onsdagen den 13 maj

Riksdagens protokoll 2019/20:120

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:120

Onsdagen den 13 maj

Kl.  09.00–13.41

       16.00–16.32

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Val av riksrevisionsdirektör

Anf.  1  KARIN ENSTRÖM (M):

Fru talman! Jag vill börja med att uppmärksamma kammarens ledamöter och övriga närvarande på att vi på åhörarläktaren har den föreslagna kandidaten Claudia Gardberg Morner och riksrevisor Helena Lindberg. Välkomna hit!

Detta är första gången riksdagen ska välja en riksrevisionsdirektör, fru talman, och jag tänkte ge en kort bakgrund.

Riksrevisionens uppgift är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Riksrevisionen är en mycket viktig del av riksdagens kontrollmakt, och det är därmed viktigt att den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.