Protokoll 2019/20:125 Tisdagen den 26 maj

Riksdagens protokoll 2019/20:125

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 5 maj justerades.

§ 2  Fastställande av dag för riksmötets start 2020/21

Kammaren biföll riksdagsstyrelsens förslag att riksmötet 2020/21 skulle inledas tisdagen den 8 september.

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Trafikutskottets betänkanden

2019/20:TU16 Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg

2019/20:TU18 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

2019/20:AU12 Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Civilutskottets betänkande

2019/20:CU20 Några fastighetsrättsliga frågor

Utbildningsutskottets betänkande

2019/20:UbU19
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.