Protokoll 2019/20:131 Onsdagen den 3 juni

Riksdagens protokoll 2019/20:131

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 13 maj justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare för statsråd

Talmannen anmälde att Inga-Lill Sjöblom (S) skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Ardalan Shekarabi (S) under tiden för Gustaf Lantz (S) ledighet den 24 augusti–15 december.

§ 3  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelse

2019/20:170 till miljö- och jordbruksutskottet

§ 4  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Trafikutskottets betänkanden

2019/20:TU13 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter

2019/20:TU12 Luftfartsfrågor

Utrikesutskottets betänkande

2019/20:UU16 Det östliga partnerskapet efter 2020

Försvarsutskottets betänkanden

2019/20:FöU4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.