Protokoll 2019/20:132 Torsdagen den 4 juni

Riksdagens protokoll 2019/20:132

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 14 maj justerades.

Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter

§ 2  Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter

Trafikutskottets betänkande 2019/20:TU13

Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter (prop. 2019/20:67)

föredrogs.

Anf.  1  THOMAS MORELL (SD):

Herr ålderspresident! Det vi ska debattera nu är trafikutskottets betänkande nr 13, Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter. Jag vill börja med att yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation nr 1.

Herr ålderspresident! I proposition 2019/20:67 föreslås lagförslag med syftet att lösa problem med fordonsrelaterade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.