Protokoll 2019/20:135 Tisdagen den 9 juni

Riksdagens protokoll 2019/20:135

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 19 maj justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

EU-dokument

COM(2020) 233 till miljö- och jordbruksutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 31 juli.

COM(2020) 450 till näringsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 31 juli.

COM(2020) 453 till finansutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 31 juli.

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Konstitutionsutskottets betänkanden

2019/20:KU8 Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevi­sionsdirektören

2019/20:KU12 Valfrågor

2019/20:KU23
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.