Protokoll 2019/20:138 Fredagen den 12 juni

Riksdagens protokoll 2019/20:138

§ 1  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde

att Cecilia Engström (KD) skulle tjänstgöra som ersättare för Michael Anefur (KD) under tiden för hans ledighet den 16 juni–30 augusti och

att Malin Höglund (M) skulle tjänstgöra som ersättare för Carl-Oskar Bohlin (M) under tiden för hans ledighet den 31 augusti 2020–1 februari 2021.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp anmält Cecilia Engström som suppleant i socialutskottet under Michael Anefurs ledighet samt som suppleant i konstitutionsutskottet, i finansutskottet, i skatteutskottet, i justitieutskottet, i civilutskottet, i utrikes­utskottet, i försvarsutskottet, i socialförsäkringsutskottet, i kulturutskottet, i utbildningsutskottet, i trafikutskottet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.