Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för tisdag 24 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Protokoll 2019/20:14 Torsdagen den 3 oktober

Riksdagens protokoll 2019/20:14

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 12 och 13 september justerades.

§ 2  Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning

Från statsminister Stefan Löfven (S) hade följande skrivelser kommit in:

Till riksdagens talman

Entledigande av statsråd

Statsministern entledigar statsrådet Annika Strandhäll från uppdraget att vara statsråd.

Stockholm den 1 oktober 2019

Stefan Löfven

Till riksdagens talman

Förordnande av statsråd

Statsministern förordnar Lena Micko att fr.o.m. denna dag vara statsråd.

Stockholm den 1 oktober 2019

Stefan Löfven

§ 3  Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

Talmannen meddelade att Liberalernas partigrupp anmält Maria Nilsson som ersättare för gruppledare för partigrupp från och med den 12 augusti.

§ 4  Anmälan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.