Protokoll 2019/20:140 Tisdagen den 16 juni

Riksdagens protokoll 2019/20:140

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 26 maj justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2019/20:40 för tisdagen den 2 juni från näringsutskottet,

prot. 2019/20:42 för tisdagen den 9 juni från näringsutskottet samt

prot. 2019/20:44 för torsdagen den 11 juni från utrikesutskottet.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2019/20:418

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:418 Regeringens beslut ur ett regionalt rättviseperspektiv

av Hans Wallmark (M)

Interpellationen har överlämnats till sr Nilsson och kommer att besvaras torsdagen den 10 september
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.