Protokoll 2019/20:144 Måndagen den 29 juni

Riksdagens protokoll 2019/20:144

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 3–5, 8 och 9juni justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2019/20:61 för tisdagen den 16juni i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från finansutskottet.

§ 3  Anmälan om faktapromemorior

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2019/20:FPM43 EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 COM(2020) 380 till miljö- och jordbruksutskottet

2019/20:FPM44 Meddelande om Från jord till bord-strategin COM(2020)381 till miljö- och jordbruksutskottet

2019/20:FPM45 EU:s hälsoprogram 2021–2027 COM(2020) 405 till socialutskottet

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2019/20:182 till utbildningsutskottet

2019/20:189 till justitieutskottet

2019/20:190 till skatteutskottet


§ 5  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Skatteutskottets betänkande

2019/20:SkU28 Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete

Socialutskottets betänkande

2019/20:SoU26 Särskild beräkning av tandvårds­ersättning med anledning av sjukdomen covid-19

§ 6  Bordläggning och beslut om förlängd motionstid

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Skrivelse

2019/20:180 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2019

Kammaren biföll talmannens förslag att motionstiden för ovanstående skrivelse skulle förlängas till och med onsdagen den 23september.

§ 7  Anmälan om interpellation

Följande interpellation hade framställts:

den 24 juni

2019/20:433 Inställda evenemang, konserter och motionslopp

av Ola Johansson (C)

till statsrådet Lena Micko (S)

§ 8  Anmälan om frågor för skriftliga svar

Följande frågor för skriftliga svar hade framställts:

den 23 juni

2019/20:1631 Det svenska ordförandeskapet i OSSE 2021

av Maria Nilsson (L)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1632 Skyddsutrustning till kommunerna

av Björn Söder (SD)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1633 Svensk invandrings- och flyktingpolitik

av Björn Söder (SD)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


2019/20:1634 Biståndet till Unrwa

av Björn Söder (SD)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2019/20:1635 Sveriges erkännande av folkmord

av Sara Gille (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1636 Terrorklassning av Muslimska brödraskapet

av Sara Gille (SD)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:1637 Turkiets kopplingar till olika terrororganisationer

av Sara Gille (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1638 MUCF:s arbete mot rasism och intolerans

av Jonas Andersson i Linköping (SD)

till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

2019/20:1639 Uttalande av FN:s kontor i Genève

av Björn Söder (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1640 Svenskt bistånd till Palestina

av Björn Söder (SD)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2019/20:1641 Samverkan mellan olika sjukhus

av Markus Wiechel (SD)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1642 UD:s generella reseavrådan

av Hans Wallmark (M)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1643 Coronapandemin och överdödlighet i Sverige

av Hans Wallmark (M)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1644 Coronapandemin och privatägda äldreboenden

av Hans Wallmark (M)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1645 Terrorklassning av AFA

av Björn Söder (SD)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:1646 Synen på Sverige i utlandet

av Björn Söder (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

den 24 juni

2019/20:1647 Tillvaratagande av erfarenheter

av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1648 Uppdrag till Folkhälsomyndigheten

av Ulrika Heindorff (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)


2019/20:1649 Sveriges hantering av covid-19

av Sara Gille (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1650 Hbtq-personers mänskliga rättigheter i Egypten

av Arman Teimouri (L)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1651 Biståndet till Kambodja

av Sofia Damm (KD)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2019/20:1652 Radions mångfald

av Lotta Finstorp (M)

till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

2019/20:1653 Besked om att enklare ställa av och på husbilar

av Annika Qarlsson (C)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2019/20:1654 Stöd till folkparker

av Larry Söder (KD)

till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

2019/20:1655 Förmånsbeskattning av fyrhjulingar

av Sofia Westergren (M)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2019/20:1656 Trängselskatt för utländska fordon

av Sofia Westergren (M)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1657 En fungerande vård och omsorg

av Björn Söder (SD)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1658 EU:s bilaterala bistånd till Egypten

av Arman Teimouri (L)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2019/20:1659 Situationen i Belarus

av Sofia Damm (KD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1660 Skyddet av vårt kulturarv

av Björn Söder (SD)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:1661 Turkiets invasion av Cypern

av Sara Gille (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1662 Våld mot barn och kvinnor i spåren av coronakrisen

av Sara Gille (SD)

till statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

2019/20:1663 Fjärrzonsrabatter

av David Josefsson (M)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1664 Körkort för vattenskoter

av Jens Holm (V)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


2019/20:1665 Omlokalisering av Sidas huvudkontor

av Magdalena Schröder (M)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2019/20:1666 Månggifte och bostadsbidrag

av Sara Gille (SD)

till statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

2019/20:1667 Sveriges deltidsbrandmän

av Sara Gille (SD)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:1668 Fängslade kvinnor i Saudiarabien

av Sara Gille (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

den 25 juni

2019/20:1669 Spionage genom appar

av Björn Söder (SD)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:1670 Bilden av Sverige

av Björn Söder (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1671 Nöjesparker

av Helena Lindahl (C)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:1672 Coronavirusets effekter på kultur och nöjesbranschen

av Lars Mejern Larsson (S)

till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

2019/20:1673 Framtiden för Hallands elförsörjning

av Lars Püss (M)

till statsrådet Anders Ygeman (S)

2019/20:1674 Tillgång till kontanter

av Per Åsling (C)

till statsrådet Per Bolund (MP)

2019/20:1675 Exkluderingar ur PISA-undersökningen

av Lars Püss (M)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2019/20:1676 Nollmoms eller reducerad moms för inköp av skyddsutrustning

av Björn Söder (SD)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2019/20:1677 Skyddet av det fria ordet i EU-länder

av Tina Acketoft (L)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:1678 Äldreforskarrådet

av Lina Nordquist (L)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1679 Protesterna i Belarus

av Maria Nilsson (L)

till utrikesminister Ann Linde (S)


2019/20:1680 Stängningen av Ringhals 1

av Björn Söder (SD)

till statsrådet Anders Ygeman (S)

2019/20:1681 Stängningen av Ringhals 1

av Björn Söder (SD)

till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

den 26 juni

2019/20:1682 Restriktioner på badplatser för att undvika smittspridning

av Sara Gille (SD)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1683 Erkännande av folkmordet 1915

av Björn Söder (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1684 Grundprinciperna för svenskt bistånd

av Björn Söder (SD)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2019/20:1685 Återvändande IS-terrorister

av Sara Gille (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1686 Palmolja i livsmedel

av Sara Gille (SD)

till statsrådet Jennie Nilsson (S)

2019/20:1687 Akuta kapacitetsbrister i Stockholms län

av Björn Söder (SD)

till statsrådet Anders Ygeman (S)

2019/20:1688 En hållbarare tågtrafik

av Sara Gille (SD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1689 Världshälsoorganisationens kritik mot Sverige

av Clara Aranda (SD)

till socialminister Lena Hallengren (S)

§ 9  Anmälan om skriftliga svar på frågor

Skriftliga svar på följande frågor hade kommit in:

den 24 juni

2019/20:1611 Ökade spänningar mellan Nord- och Sydkorea

av Björn Söder (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1621 Risker med elförsörjningen

av Alexandra Anstrell (M)

till statsrådet Anders Ygeman (S)

2019/20:1607 Turkiets förföljelse av kurder

av Sara Gille (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1583 En omvärdering av svensk klimatpolitik

av Björn Söder (SD)

till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

2019/20:1576 Polisens politiska ställningstagande vid tjänstgöring

av Sara Gille (SD)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:1577 Kommunernas ekonomi inför 2021

av Oscar Sjöstedt (SD)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2019/20:1575 Medicinsk utrustning till Sudan

av Sara Gille (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1578 EU:s mål för växtskydd

av Betty Malmberg (M)

till statsrådet Jennie Nilsson (S)

2019/20:1584 En svensk vätgasstrategi

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till statsrådet Anders Ygeman (S)

2019/20:1599 Transport av tunga fordon

av Martina Johansson (C)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1605 Relationen till Taiwan

av Sara Gille (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1573 En översyn av svenskt bistånd

av Magdalena Schröder (M)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2019/20:1561 Beredskapslager för livsmedel

av Alexandra Anstrell (M)

till statsrådet Jennie Nilsson (S)

2019/20:1616 Myndigheternas agerande under pandemin

av Markus Wiechel (SD)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1601 Ambulansflygets framtid

av Åsa Coenraads (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1587 Anskaffning av ubåtar

av Allan Widman (L)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

2019/20:1569 En nationell vaccinsamordnare

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1624 Ideella föreningar och interkulturellt lärande

av Robert Hannah (L)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2019/20:1609 Folkhälsomyndighetens analyser

av Björn Söder (SD)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1582 Stängda gränser för svenskar

av Hans Wallmark (M)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1588 Flygtrafikledningstjänsterna och statens stöd

av Magnus Jacobsson (KD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1543 En effektiv och resultatinriktad biståndspolitik

av Magdalena Schröder (M)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2019/20:1579 Frysning av våtmarksstöd

av Betty Malmberg (M)

till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

2019/20:1566 Sanktioner mot Kina

av Björn Söder (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1600 Regionala flygplatser och säkra resor

av Åsa Coenraads (M)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1572 Flygplatsen i Ängelholm

av Hans Wallmark (M)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1608 Beredskap för elförsörjning

av Björn Söder (SD)

till statsrådet Anders Ygeman (S)

2019/20:1618 Kompetensutvisningar

av Boriana Åberg (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:1570 Avsaknad av testmateriel för covid-19

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1574 Det bilaterala biståndet till Kambodja

av Magdalena Schröder (M)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2019/20:1606 Åtgärder för minskad prostitution

av Sara Gille (SD)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1612 En fängelseetablering i Åmål

av Magnus Jacobsson (KD)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:1590 Möjligheten till spårbyte för före detta asylsökande

av Maria Malmer Stenergard (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:1554 Erkännandet av Palestina som stat

av Sara Gille (SD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1623 Sveriges bistånd till Unrwa

av Sara Gille (SD)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2019/20:1619 Minskad befolkning i Norrlands inland

av Sara Gille (SD)

till statsrådet Jennie Nilsson (S)


2019/20:1558 Det misstänkta PISA-fusket

av Lars Püss (M)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2019/20:1559 Felaktiga exkluderingar ur PISA-undersökningen 2018

av Lars Püss (M)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2019/20:1604 Expansionen av Arlanda

av Jens Holm (V)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1625 Regeringsbeslut om att stoppa investeringar i Arlanda flygplats

av Lars Hjälmered (M)

till näringsminister Ibrahim Baylan (S)

2019/20:1626 Regeringens plan för Arlanda flygplats

av Maria Stockhaus (M)

till näringsminister Ibrahim Baylan (S)

2019/20:1562 Hinder för digitaliseringen av hälso och sjukvården

av Johan Hultberg (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1586 Rapport om sexuella övergrepp på Sis-hem

av Maj Karlsson (V)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1564 En kartläggning av den svenska beroendevården

av Johan Hultberg (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1602 Slopat danstillstånd

av Hans Rothenberg (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:1622 Jämställdhet i räddningstjänsten

av Alexandra Anstrell (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:1594 Koldioxidbedövning vid slakt

av Markus Wiechel (SD)

till statsrådet Jennie Nilsson (S)

2019/20:1552 En nationell flygstyrelse

av Ann-Sofie Alm (M)

till näringsminister Ibrahim Baylan (S)

2019/20:1595 Manlig omskärelse

av Sara Gille (SD)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:1568 En sammanhållen vårdkedja för barn med adhd

av Ulrika Jörgensen (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1563 Vaccinproduktion i Sverige

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1615 Nordiska skillnader avseende skydd av riskgrupper

av Markus Wiechel (SD)

till socialminister Lena Hallengren (S)


2019/20:1603 Östlig förbindelse

av Jens Holm (V)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1581 Sfi-utbildningen under coronakrisen

av Roger Haddad (L)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2019/20:1589 Statligt stöd till arrangörer av inställda motionslopp

av David Josefsson (M)

till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

2019/20:1567 Bidrag till förbund med våldsbejakande extremister

av Sara Gille (SD)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:1614 Infrastrukturen i Lysekil och Fyrbodal

av Magnus Jacobsson (KD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1585 Fortsatt stängda gränser

av Kjell-Arne Ottosson (KD)

till statsrådet Anna Hallberg (S)

2019/20:1580 Bristen på veterinärer

av Betty Malmberg (M)

till statsrådet Jennie Nilsson (S)

2019/20:1591 Konsekvenser för ljus- och ljudbranschen av covid-19

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

2019/20:1617 Stöd till papperslösa

av Boriana Åberg (M)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

den 25 juni

2019/20:1598 Bistånd till Palestina

av Björn Söder (SD)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2019/20:1555 Nöjesparkernas överlevnad

av Maria Stockhaus (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:1560 Öppnandet av nöjesparker

av Lars Hjälmered (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:1597 Buller från idrott

av Ola Johansson (C)

till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

2019/20:1610 Förhindrande av upplopp

av Björn Söder (SD)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

den 26 juni

2019/20:1613 Visumfrihet för Kosovo

av Magnus Jacobsson (KD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

§ 10  Kammaren åtskildes kl. 11.01.

Sammanträdet leddes av tredje vice talmannen.

Vid protokollet

ANNA ASPEGREN

/Olof Pilo


Innehållsförteckning

§1Justering av protokoll

§2Anmälan om subsidiaritetsprövning

§3Anmälan om faktapromemorior

§4Ärenden för hänvisning till utskott

§5Ärenden för bordläggning

§6Bordläggning och beslut om förlängd motionstid

§7Anmälan om interpellation

§8Anmälan om frågor för skriftliga svar

§9Anmälan om skriftliga svar på frågor

§10Kammaren åtskildes kl.11.01.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2020

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.